Reglement Schrijfwedstrijd Boekgerei 2023

Doelstelling
We stellen een bundel samen met verhalen waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.

Prijzen
• Naast publicatie in de bundel ontvangt de winnaar van de hoofdprijs ook een certificaat, een uitgebreid juryrapport en een gesigneerd boek van een van onze deelnemende auteurs.
• De drie beste verhalen zullen een deskundig geschreven juryrapport ontvangen.

Deelname
• Het thema voor de verhalenwedstrijd van 2023 is ‘Wintervertellingen’, voor Inloophuis ‘Leven met kanker’ in Woerden. Bij dit goede doel past het dat de verhalen hoopvol zijn. De redactie zal hier op beoordelen.
• We wijzen deelnemers er op om respect te tonen, beledigende taal te vermijden en discriminatie te voorkomen in hun inzendingen.
• Ingestuurde verhalen dienen tussen de 1.500 en 2.500 woorden lang te zijn, exclusief de titel.
• Eenmaal ingediende verhalen kunnen niet meer gewijzigd worden. Zorg er dus voor dat het verhaal vooraf zorgvuldig wordt gecontroleerd op spelling, grammatica en interpunctie.
• Boekgerei voert een redactieronde uit om er fouten en onlogische zaken uit te halen.
• Let op dat afbeeldingen en illustraties niet zijn toegestaan.
• De auteurs behouden het volledige auteursrecht op hun verhalen.
• Het recht om de verhalen in de bundels te publiceren is in handen van Boekgerei.
• De verhalen moeten op zichzelf staande, complete werken van fictie zijn. Stuur alsjeblieft geen fragmenten of delen van langere manuscripten in.

Inzenden en deadline
• Je kunt je verhaal insturen vanaf 1 maart 2023. De uiterste deadline is 1 juni 2023 om 23.59 uur.
• Vergeet niet om in de e-mail je naam en volledige adresgegevens te vermelden. We sturen zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging per e-mail, dit kan enkele dagen duren.
• Let op: stuur geen verhalen in met gekleurde letters of cursief gedrukte teksten. Gebruik als lettertype altijd Times New Roman 12 punten en een regelafstand van 1,5.

Wedstrijdverloop
• De juryleden beoordelen de verhalen anoniem. Het auteursrecht van de juryrapporten blijft bij de juryleden. De beste verhalen worden geselecteerd op basis van de beste beoordelingen.
• De top drie beste verhalen ontvangen ieder een uitgebreid juryrapport.
• De winnaar wint een certificaat en een gesigneerd boek.
• Een boek met de beste verhalen wordt gepubliceerd. De schrijvers van de geselecteerde verhalen ontvangen een gratis fysiek exemplaar van het boek. De organisatie behoudt de exploitatierechten en zorgt ervoor dat de auteursroyalty’s worden overgemaakt aan het goede doel: Inloophuis ‘Leven met kanker’ in Woerden.

Slot
• Verhalen die niet voldoen aan het reglement worden gediskwalificeerd en doen niet mee voor de hoofdprijs.
• Als het reglement niet voorziet in een specifieke situatie, beslist de organisatie over hoe hiermee om te gaan.

Verhaal insturen
Stuur je inzending naar boekgerei@gmail.com.